Menu

SepetimShopping Cart

Evde basitçe uygulayabileceğiniz bir tükürük testi

...ya da herhangi bir yerde

Basit bir tükürük testiyle DNA örneğinizi bize gönderin, 21 gün icinde DNAFit olun!

ŞİMDİ ŞİPARİŞİNİZİ VERİN

Bizim bilimimiz, sizin DNA’nız

Hepimiz birbirimizden farklıyız. Bu farklılığımızı ortaya koyan neden ise genetik profillerimizin farklı olmasıdır.

Genetik olarak bazı farklar gözle görülebilir olabilir. Örneğin, göz ve saç rengimizdeki farklılıklar gibi. Fakat gözle görülemeyen farklılıklarımız da vardır. Örneğin, besinleri nasıl metabolize ettiğimiz, toksinlerle nasıl başa çıktığımız, yaptığımız değişik egzersizlere karşı verdiğimiz reaksiyonlar. Hepimiz kendi yolumuzda çevresel faktörlerle de karşılaşıyoruz.

Genetik olarak aslında hepimiz neredeyse tamamen aynı sayılırız fakat bizi birbirimizden farklı kılan genlerimizdeki varyasyonlar (farklılıklar) dır. En sık rastlanan varyasyon tipi Tek Nükleotid Polimorfizm (SNP) varyasyonlarıdır. Belirli bir baz pozisyonundaki tek nükleotidde meydana gelen değişiklikleridir. (snip veya ingilizce harflerin okunuşu şeklinde de okunur)Genlerimiz büyük resmin sadece bir kısmını oluşturur, yalnız başlarına çalışamaz, bize her konu hakkında bilgi veremezler.

Genlerin çevre ile etkileşimi sonucu fenotipimiz belirlenir. Fenotip hem genlerimizin hem de maruz kaldığımız çevresel faktörlerin etkisiyle meydana gelen dış görünüşümüzdür. (Açık tenli birinin uzun sure güneş altında kalmasıyla güneş yanığı olması gibi)

Çevremizi kontrol edebildiğimiz durumlar da vardır; bunlar egzersiz ve beslenme seçimlerimizdir. Böylece hayat stilimiz için en iyi fenotipimizi yaratmaya çalışabiliriz.

Biz DNAFit olarak genetik biliminin iki alanı ile de yakından ilgilenmekteyiz; egzersizgenomik ve nutrigenomik. Bizim amacımız danışanlarımız için en iyi antrenman, beslenme seçimlerinin belirlenmesine ve kendilerini iyi hissetmelerine yardım etmektir.

Test ettiğimiz genler hakkında daha fazla bilgiye sahip ol

GPX1
TNF
ADH1C
BDKRB2
HLA
NRF2
LCT
MTHFR
ACE
CYP1A2
IL6R
APOC3
LPL
EPHX1
ACTN3
AGT
IL6
TRHR
ADRB2
ADRB2
SOD2
CAT
ADRB3
PPARA
PPARGC1A
COL1A1
COL5A1
GSTT1
APOA2
FABP2
FTO
PPARG
TCF7L2
VDR
CRP
VEGF
GDF5
GSTM1

DNA testinizdeki genlerin gerçeği yansıttığını nereden bilebiliriz?

Biz raporumuzda hakkında en fazla araştırma yapılan genleri kullanıyoruz. Bu genleri veri olarak kullanmaya başlamadan önce herbiri katı dahil edilme protokollerinden geçmektedirler. Bu da bizi diğer şirketlerden farklı kılan bir özelliğimizdir.

Peki biz bu genleri nasıl seçiyoruz ?

1. Araştırma

Aday genler için yapılan yüzlerce bilimsel çalışma arasından literatür taraması yapıyoruz.

2. Seçip ayırmak

Daha sonra ayırıcı özelliklerine göre örnek sayısı fazla olan, gen ve çevresel faktörlerle etkileşimi kanıtlanan, seçkin dergilerde yayınlanan aday makaleleri seçiyoruz.

3. Kanıtlamak/Saptamak

Bilimsel danışma kurulumuz, bilimsel geçerliliği olan gen - çevre etkileşimini ve bunun kişisel fitnes ve faydalı beslenme ile olan ilişkileri üzerinde çalışmalar yapmakta ve kanıtlar sunmaktadır.

4. Kapsam

Daha sonra kurul, DNAFit raporlarını kapsayan değişebilir gen-çevre etkileşimi ile pozitif sonuçlara ulaşılabildiğini kanıtlayan bulguları sunuyor. Bu etkiler birden çok bilimsel çalışmada gösterilmektedir.

Literatüre dayalı çalışmalar

DNAFit raporlarınızda size genetik bilgiyi sağlamak için yüzlerce araştırma tarıyoruz.Aşağıda bizim referans/kaynak olarak kullandığımız birkaç makaleye, size egzersiz ve nutrigenomik dünyası hakkında bilgi vermesi adına göz atabilirsiniz.

Lloyds Business Awards BT Awards Flame Awards