Menu

SepetimShopping Cart

DNAFit Blog

Obezite riski taşıyor musun?

Posted 434 Days Ago in: Genetics, Nutrition

CategoriesTagsSearch

Spesifik olarak genlerimize odaklanmaya devam ediyoruz, bu hafta FTO genini mercek altına yatırıyoruz. Bu gen yağlarla nasıl başa çıktığımızın belirlenmesini sağlayan, özellikle doymuş yağlarla, ayrıca obezite riskini de içeren bir gendir. FTO yağ kütlesi (fat mass) ve obezite ilişkili gen olarak bilinir.

Bu genin neden obezite ile veya kilo alımı ile ilgili olduğu diyetlerinde yüksek yağ içerenler için oldukça önemli, fakat son zamanlarda yapılan araştırmalarda bunun bazı hormonların seviye farklılıklarından olabileceği ön görülüyor. Özellikle girelin iştahı uyaran bir hormondur. FTO üzerindeki araştırmalar, diyetlerimizde yağları nasıl tölere edebileceğimize etkisi ortaya konmuştur. Emily Sonestedt’in başındaki araştırmacı grup bu konuda iki çalışma yürütmüştür. İlki 2009 yılında yapılmıştır. 1923-1950 yılları arasında Malmo, İsveç’te doğan 4839 kadın ve erkeğin üzerinde FTO geni araştırması için incelemişlerdir. Araştırmacılar katılımcılara günlük beslenmeleri ve boş zamanlarındaki fiziksel aktiviteleri ile ilgili sorular sormuşlardır. Aynı zamanda boy ve kiloları tartılıp BMI Body Mass Index’leri hesaplanmıştır. Araştırmacıların buldukları sonuçlar gerçekten ilgi çekici;  FTO geni diyetlerdeki makrobesinlerle etkileşim halinde olduğu ve BMI‘yı etkilediği görülmüştür. FTO geninin AA genotipine sahip olanlar TT genotipine sahip olanlara göre iki kat daha fazla obez olmaya yatkındırlar.  Düşük yağlı beslenmede bu risk TT genotipindeki kadar indirgenmiş olmaktadır. 

Yapılan ikinci çalışma 2011 yılında yayınlanmıştır ve alınan yağlar ile FTO genotipinin bağlantılı olduğunu ve FTO genotipinin nasıl vücut yağ yüzdesini etkilediğini gösteren bir çalışmadır. Eğilimler bize TT genotipine sahip olanların vücut yağlarında yağ alımı yaptıklarında yağ oranlarında artış gözlenmez iken SS genotipine sahip olanların yağ yüzdeleri artmaktadır. 

Yağ alım oranı AA genotipine sahip olanlarda TT genotipine sahip olanlara göre yüzde 1 daha fazladır. Aynı sonuçlar bir başka araştırma grubu tarafından onaylanmıştır.

Peki tüm bunlar ne demek oluyor?  Özellikle, FTO geninin A alleline sahip olanlar TT genotipine sahip olanlara göre dah az doymuş yağ içeren besinler tüketmelidirler. A alleline sahip olanların daha fazla yağ alım riski bulunmaktadır. İyi haber, egzersiz ve sağlıklı beslenme büyük miktarda FTO genotipine dair riskleri azaltmaktadır. FTO genotipinin etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

FTO Genotip

Etkisi

AA

Yağlara karşı artmış bir duyarlılık ile ilişkilidir. Doymuş yağ tüketimini sınırlı tutmayı amaçlamalıdırlar. Sağlıklı beslenmeleri bu riski etkili bir şekilde azaltmaktadır.

AT

Bu genotipte A alleline sahip olduğu için AA genotipinde olduğu gibi yağlara karşı artmış duyarlılık ile ilişkilidir. 

TT

Doymuş yağlara duyarlılıkları standarttır. Günlük alınması gereken kadar oranlarda yağ tüketebilirler.

Tags:

FTO Obezite fazla kilo


Other Articles

Posted 441 Days Ago in: Genetics, Nutrition

Yeniyılda vücudunun detoks sürecine yardım et!

Read More

Posted 594 Days Ago in: Genetics, Nutrition

Kafein Duyarlılığı

Read More


Lloyds Business Awards BT Awards Flame Awards