Menu

SepetimShopping Cart

DNAFit Blog

Genlere odaklanalım - PPARGC1A

Posted 389 Days Ago in: Training, Genetics

CategoriesTagsSearch

Bu hafta ele alacağımız genimiz DNAFit fitness raporumuzun hem dayanıklılık hem de VO2 max aerobik potansiyel kapasite bölümlerinde yer alan; peroksizom proliferatör-aktive reseptör γ koaktivatör 1α-PPARGC1A.  Bu gen, egzersizleri ni belirli bir tempoda uzun süre sürdürmene yardımcı olan yollardan biri olan mitokondriyal biyogenezin gerçekleşmesini sağlayarak hücrelerde mitokondrilerin sayısının artmasını sağlar. Ayrıca oksidatif metabolizmayı da kontrol eder.

Mitokondri denilince okul yıllarından aklında kalan tek bilgi muhtemelen hücrenin enerji üretiminden sorumlu olan organel olmasıdır.  Evet hücrelerin enerji kaynakları  mitokondrilerdir. Hücrelerimizde ne kadar mitokondriye sahip olursak  o kadar çok enerji üretebiliriz ve bu durum bizim uzun süre egzersiz yapmamıza  yardımcı olur. Kaslarımız egzersizlere devam edemeyeceği sinyallerini verdiğinde PPARGC1A geninin anlatımı devreye girer, böylece PGC1A üretimi artar. PGC-1a geni, DNAFit raporunda yer alan ve yine sportif performans üzerinde önemli etkileri olan PPARA ve NRF genleri ile de etkileşime girer. Bu genlerin etkileşimi ile egzersizlere adaptasyonun pozitif yönde olması sağlanır. PPARGC1A geni önemli genlerden biridir. Bu gen için sahip olduğun varyasyona göre genin ürünü olan protein az veya daha fazla miktarda üretilir. Bu durum da  senin farklı tip antrenman programlarına farklı yanıtlar vermene yol açar. Tipik olarak, bu gen için GG genotipine sahip olanların AA genotipine sahip olanlara göre daha fazla bu genin ürünün proteinini ürettiğini söyleyebiliriz.

20005 yılında Journal of Applied Physiology dergisinde yayınlanmış olan bilimsel  bir çalışmada PPARGC1A geninin farklı genotipleri incelenmiş ve sportif performans üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmada bir grup dünya klasmanındaki dayanıklı erkek atletler (koşucular ve bisikletçiler) ile sedanter erkek bireyler PPARAGC1A genotipleri açısından karşılaştırımışlardır. Araştırma sonuçlarına göre atlerlerde sedanter bireylere göre A alleline daha az rastladıklarını gösterilmiştir. Diğer bir çalışmada ise bu genin  VO2 max üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan VO2 max testine-bir kişinin egzersiz sırasında kaslarının kullanabildiği maksimum oksijen miktarı- tabi tutulan bireyler  fit ve fit olmayanlar diye 2 ayrı grupta sınıflandırılmıştır. Yine A alleline fit olan grupta daha az rastlanıldığı gösterilmiştir. Özetleyecek olursak dünya klasmanındaki dayanıklı atlerde A alleli %30, fit gruba ayrılan bireylerde ise %35 oranında rastlanıldığı raporlanmıştır. Bu çalışmaların sonucu  olarak G allelinin dayanıklılık üzerinde bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Peki bu durum senin için ne ifade ediyor şimdi onu ele alalım. DNAFit fitness raporunu aç ve PPARGC1A geni açısından hangi genotipe sahipsin şimdi bir kez daha incele.

Antrenmanlara nasıl cevap verdiğini inceleyen 15 tane farklı geninden biri PPARGC1A’dır. Aşağıdaki tabloda sahip olduğun PPARGC1A genotipinin vücudun üzerindeki etkilerini görebilirsin.

PPARGC1A Genotip

Etkileri

GG

 GG genotipi dayanıklılık egzersizlerine daha olumlu cevap vermeni sağlayan genotiptir. Antrenmanlarında dayanıklılık egzersizlerinin büyük bir bölümü kaplaması gerektiği önerilir. 

AG/AA

 A alleli, dayanıklılık antrenmanlarına karşı daha az yanıt vermeyi kodlar. Güç egzersizlerinden bu kişilerin daha çok verim alacağı önerilir. 

Tags:

dayanılılık antrenman egsersiz fitness VO2max solunum aerobik


Other Articles

Posted 407 Days Ago in: Genetics, Nutrition

Obezite riski taşıyor musun?

Read More


Lloyds Business Awards BT Awards Flame Awards