Menu

SepetimShopping Cart

DNAFit Blog

Genlere odaklanalım - NRF2

Posted 379 Days Ago in: Training, Genetics

CategoriesTagsSearch

Bu hafta DNAFit panelinde yer alan NRF2-nükleer solunum faktörü 2 genini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bu gen DNAFit fitness raporunun dayanıklılık bölümünde yer almaktadır. Burada yer almasındaki neden; hücre içerisindeki mitokondri sayısını arttırarak mitokondriyal biogenezi sağlaması ve bu durumun dayanıklılık performansı üzerinde etkili olmasıdır. Bu gen üzerinde en fazla çalışılan ve araştırılan tek nükleotid polimorfizm (SNP) bizim de fitness panelimizde yer alan  rs7181866 polimorfizmidir.

Bu SNP ile ilgili olarak ilk yayın Journal of Sports Medicine dergisinde 2007 yılında çıkmıştır. Bir grup Çinli erkek deneğin katıldığı çalışmada 18 haftalık dayanıklılık antrenmanları yaptırılmış ve VO2 max kapasiteleri ile aerobik kapasiteleri takip edilmiştir. İncelenen SNP’de G alleline sahip olanların VO2 max kapasitelerini antrenman sonrası A alleli taşıyıcılarına göre daha çok geliştirdikleri kanıtlanmıştır. Aynı çalışma 20009 yılında İsrail popülasyonunda da tekrarlanmış ve aynı sonuçlar elde edilmiştir.

Bu gen için GG genotipine sahip olanlara oldukça az rastlanır. Buna rağmen tek bir G allelin varlığı bile dayanıklılığın artmasına yardımcı olur. Yapılan çalışmalarda dayanıklılık atletlerinin sprinter ve kontrol gruplarına göre daha fazla oranda AG genotipine sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuç NRF2 geni için Gallelin dayanıklılık üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Benzer çalışmalar 2012 yılında Polonyalı kürekçiler üzerinde de yapılmıştır. Yine G allelinin kontrol grubuna göre yüksek oranda  kürekçilerde bulunduğu gözlemlenmiştir.

DNAFit rapor sonuçlarına göre NRF2 geni için hangi allellere sahip olduğunu bilerek antrenman programını düzenlemek sana maksimum verimi sağlayacaktır. Şimdi aşağıda bu gen için var olan genotipleri inceleyelim; 

NRF2 Genotipi

Etkileri

AA

Dayanıklılık antrenmanları ile ilişkili bulunmamıştır

AG

Dayanıklılık antrenmanları sonrası VO2 max’in artışı gözlenen, kontrol ve sprint atletlere göre daha fazla sahip olduğu görülen genotiptir

GG

Çok nadir görülen genotiptir. Sadece çok az kişide bu genotipe rastlanır. Dayanıklık antrenmanlarından maksimum verimi alırlar

Tags:

VO2Max dayanıklılık endurance genetik test fitness solunum antrenman


Other Articles

Posted 389 Days Ago in: Training, Genetics

Genlere odaklanalım - PPARGC1A

Read More


Lloyds Business Awards BT Awards Flame Awards