Menu

SepetimShopping Cart

DNAFit Blog

Genlere Odaklanalım - CAT & GPX1

Posted 558 Days Ago in: Genetics, Nutrition

CategoriesTagsSearch

Genlere odaklanalım- CAT & GPX1

Bu hafta DNAFit Diyet raporumuzun antioksidan ihtiyacı bölümümüzde yer alan CAT ve GPX1 genlerimizi inceliyoruz. Antioksidan ihtiyacımızda daha önce SOD2 genini incelemiştik. Eğer SOD2 (süperoksid dismutaz) genini hatırlamıyorsanız kısaca hatırlatalım; SOD2 geninde meydana gelen küçük değişimler bu enzimin iyi veya kötü çalışmasına yol açmaktadır. Buda ihtiyacınız olan antioksidan miktarını belirlemeye yardımcı olmaktadır. CAT ve GPX1 genleri burda destekleyici rol üstelenmektedir.
 
CAT geni katalaz enzimini kodlamaktadır. Katalaz, toksik olan hidrojen peroksit subsratının su ve oksijene yıkımını sağlamaktadır. Vücutta hidrojen peroksit yapımı hücrelerde hasara yol açmaktadır. Bu durum da bir sürü hastalığa sebep olmaktadır. Katalazın çok güçlü bir enzim olduğunu 1 molekül katalazın her saniyede milyonlarca hidrojen peroksit yıkımını sağlamasından anlayabilirsiniz. GPX1 ise glutatyon peroksidaz 1 enzimini üretmektedir. Bu enzimde aynı şekilde hidrojen peroksitin parçalanmasına destek olup, hücreleri meydana gelecek hasarlardan korumakla görevlidir.
 
Bu enzimlerin önemi vücutta yeterli miktarda üretilmesi ve iyi çalıştıklarından emin olmamızdır. Bu gende meydana gelen tek nükleotid değişimler (SNP) bu enzimin daha iyi veya daha az efektif çalışmasına yol açmaktadırlar. 2006 yılında yayınlanan bir çalışmada detaylı olarak bu SNP’ler incelenmiştir. 231 genç erkek ve kadından kan örnekleri alınıp CAT ve GPX1 enzimlerinin aktivitelerine bakılmıştır.  Aktivitelere bakıldıktan sonra bu genlerin genotipleri karşılaştırılmıştır. Makalenin bulgularına göre kadın ve erkek bireyler için GPX1 geninin TT genotipine sahip olanların aktiviteleri düşük, C alleli taşıyıcılarının aktiviteleri ise  yüksektir. Aynı sonuçlar katalaz geni içinde gösterilmiştir. TT genotipi  CT ve CC genotiplerine göre bu enzim için düşük aktiviteyi kodlamaktadır. CAT ve GPX1 genleri için benzer birçok çalışmada aynı sonuçlar gösterilmiştir.
 
Peki tüm bu sonuçlara göre, DNAFit ile bu enzimleri kodlayan genlerimizin aktivitelerini öğrenip, düşük aktiviteye sahip olduğumuzu biliyorsak ne yapabiliriz? İlk olarak günlük alınması gereken miktardan  daha fazla antioksidan içeren besinler tüketmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Bu besinler A, C ve E vitaminlerince zengin olmalıdırlar. Bu besinlere örnek olarak tatlı patates, biber, badem E vitamini açısından zengin oldukları için verebiliriz. GPX1 enzimine gelecek olursak bu enzimin iyi çalışması için selenyum içeren besinleri tüketmeliyiz. Eğer GPX1 enziminiz yavaş çalışan genotipi kodluyorsa(CT ve TT) o zaman günlük tüketmemiz gereken selenyum miktarını arttırmamız gerekmektedir. 90 mcg selenyum CT genotipi, 105 mcg selenyum ise TT genotipi için önerilmektedir. İyi çalışan enzimi kodlayan CC genotipine sahip bireyler 75 mcg selenyum yeterlidir.  Deniz mahsülleri ve fındık selenyum açısından zengin besinlerdir. Bu besinleri doğru miktarlarda tüketerek selenyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
 
Özetleyecek olursak, CAT ve GPX1 genleri için farklı genotipler mevcuttur. Bu genler bireylerin günlük alması gereken selenyum ve antioksidan ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olurlar. Aşağıdaki tabloda genotipinize göre bu ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz.

 

  CAT GPX1
CC İyi çalışan enzim aktivitesini kodlar-standart aksioksidan alımı yeterlidir. İyi çalışan enzim aktivitesini kodlar-standart aksioksidan alımı yeterlidir.
CT Enzimin aktivitesi kısmi olarak indirgenmiştir-antioksidant alımı stardant alımın biraz üzerine çıkmalıdır. Enzimin aktivitesi kısmi olarak indirgenmiştir-antioksidan ve selenyum alımı stardant alımın biraz üzerine çıkmalıdır.
TT Enzim aktivitesinin düşük olduğu genotiptir- antioksidant alımının arttırıldığından emin olunmalıdır. Enzim aktivitesinin düşük olduğu genotiptir- antioksidan ve selenyum alımı arttırıldığından emin olunmalıdır.

 

Tags:

CAT GPX1 Antioksidant anti aging


Other Articles

Posted 546 Days Ago in: Genetics, Nutrition

Genlere Odaklanalım- ADH1C

Read More

Posted 540 Days Ago in: Genetics, Nutrition

Genlere Odaklanalım-ADRB3

Read More


Lloyds Business Awards BT Awards Flame Awards