Menu

SepetimShopping Cart

GDF-5 (growth differentiation factor-5) geni, büyüme farklılaşma faktörü-5 proteinini kodlar. GDF-5 geni ile ilgili araştırmalar bir yandan devam etmekle birlikte bu gen üzerindeki SNP’nin tendon, ligament ve kemiklerdeki sakatlık riskini arttırdığı bilinmektedir.

2010 yılında yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar aşil tendonu sakatlığından müzdarip bir grup ile kontrol grubunu iki farklı grup halinde toplamışlardır. Bulunan sonuçlara göre aşil tendonu sakatlığı görülenlerde TT genotipine rastlanmıştır. Bu bireylerde GDF-5 üretiminin CC ve CT genotipine sahip bireylere göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Bunun sonucunda araştırmacılar, GDF-5  geni için TT genotipine sahip olanların C alleli taşıyıcılarına göre iki kat daha fazla aşil tendinopati riski geliştirdiğini gözlemişlerdir. Yapılan başka çalışmalar da bu sonuçları destekler nitelikte; T alleli taşıyıcılarının tendon ve ligament sakatlıklarına karşı daha yatkın oldukları gösterilmektedir. DNAFit olarak biz GDF-5 geninin aynı zamanda kemik sağlığı üzerindeki etkisini de ele alıyoruz. 2009 yılında yapılan 6000 kişilik bir çalışmada GDF-5 genotipleri ile osteoartirit geliştirme riskleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Osteoartrit; eklem kıkırdak yapısında bozulmalara yol açan bir hastalıktır. Eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler meydana gelir; kemikteki büyümeler ve eklem kenarındaki çıkıntılar eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olur. Yapılan çalışma sonucunda GDF-5 için CC genotipine sahip olan ileri yaştaki kadınların ellerinde %40, dizlerinde ise %30 oranından daha az bu hastalığı geliştirme riskleri tespit edilmiştir. Kemik kırıklarında ise %29 daha az risk sahibi oldukları belirtilmiştir. Bu çalışma bizlere CC genotipinin, osteoartirite ve kırık risklerine karşı daha koruyucu olduğunu gösteriyor.

Peki bunların hepsi sana ne anlatıyor? DNAFit testini yaptırdın ve sakatlanma riskinde rol oynayan GDF-5 genotipine baktın. Eğer T alelline sahipsen bu demek oluyor ki; özellikle CC genotipine sahip bireylere göre tendon ve kemik sakatlıklarına karşı riskin daha yüksek derecede. Kulağa bu durum pek hoş gelmeyebilir ama genetik olarak ne kadar sakatlanma riskinin olduğunu bilirsen koruyucu ve önleyici önlemler alabilirsin. Düzenli masaj, özellikle aşil tendonu ve diğer sakatlıkları önleyici eksantrik yüklü egzersizler muhtemel yaşanacak semptomları azaltmaya yardımcı olacaktır. Kemik sağlığı için de düzenli egzersizler ile kemiklerini güçlendirebilirsin. Beslenme kısmında ise günlük D vitamini ve kalsiyum ihtiyacını karşıladığından emin olmalısın. Ayrıca kemik mineral yoğunluğunu azaltan kafein alımını limitlersen, kırık ve çatlak risklerini azaltabilirsin. 

Aşağıdaki tabloda GDF-5 genotiperi için özet tabloyu bulabilirisn.

GDF-5 Genotipleri

Etkileri

CC

Tendinopati veya osteoartrit riskini geliştirici bir etkisi yoktur

CT

Orta dereceli tendinopati ve osteoartrit gelişme riskine sahiptirler. Bu riskleri azaltıcı egzersiz öncesi hareketler eklenmeli ve beslenmeleri kemik sağlığı açısından yeteri kadar desteklemelidir.

TT

Yüksek derecede tendinopati ve osteoartrit riski taşırlar. Bu riskleri azaltıcı egzersiz öncesi hareketler eklenmeli  ve beslenmeleri kemik sağlığı açısından yeteri kadar desteklemelidir.

Tags:

genetik test sakatlık riski


Other Articles

Posted 366 Days Ago in: Genetics, Nutrition

Tatlı krizini önlemenin sağlıklı yolları

Read More

Posted 379 Days Ago in: Training, Genetics

Tabata antrenmanları ile kısa sürede forma gir!

Read More


Lloyds Business Awards BT Awards Flame Awards