Menu

SepetimShopping Cart

DNAFit Blog

Genlere Odaklanalım-ADRB3

Posted 540 Days Ago in: Genetics, Nutrition

CategoriesTagsSearch

Genlere odaklanalım - ADRB3

Bu hafta ADRB3 yani beta-3 adrenerjik reseptör genimizi inceliyoruz. Bu gen yağ duyarlılığı ile ilgili olup beslenme panelimizde yer almaktadır. ADRB3 asıl olarak yağ dokularında bulunur. Enerji kullanımı için yağların parçalanmasında görev almaktadır. Gende meydana gelen tek nükleotid polimorfizmi (SNP) dediğimiz küçük değişimler, bizim doymuş yağları ne derece tolere edebileceğimizi belirlemektedir.

SNP’de C alleline sahip olanlar enerji kullanımı için yağların parçalanmasında o kadar iyi değillerdir. O nedenle vücutlarında yüksek yağ oranı ve buna bağlı olarak yüksek beden kitle indeksine (BMI) sahip olmaları sıklıkla görülmektedir. 1995 yılında yapılan bir çalışmada bu durum açıklanmıştır. Finlandiyalı bir grubu içeren çalışmada C alleline sahip olanların bel ve kalça yağ oranlarının yüksek olduğu aynı zamanda kardiyovasküler hastalık risklerini de yüksek oranda taşıdıkları gösterilmiştir. Ayrıca tip-II diabetinin gelişmesine öncülük eden insülin direncini geliştirmeye de yatkınlıkları vardır. Benzer sonuçlar 2012 yılında da gösterilmiştir. Bu sefer Rusların yaptığı bir çalışmada ADRB3 geninin C alleline sahip olanların daha yüksek vücut yağ yüzdesine sahip oldukları ve insülin direncinin yüksek olduğu bir kez daha gösterilmiştir. Sadece bu sonuca varılmamış aynı zamanda bu genin diyet ve egzersiz programlarına karşı kilo vermeye nasıl cevap verdiği yönündeki rolü de ortaya konulmuştur. Obez hastaların incelendiği ve sonuçlarının yayınladığı makalede C alleline sahip olanların TT genotipine sahip olanlara göre daha az kilo verdikleri gösterilmiştir.

Bu ve benzeri çalışmalara dayanarak DNAFit olarak biz, ADRB3 geninin C alleline sahip olanların daha az doymuş yağ içeren besinleri diyetlerinde tüketmelerini gerektiğini önermekteyiz. Çünkü C alleline sahip olanlar yağların negatif etkilerine daha duyarlıdırlar ve bu durum onların yağ alımını kolaylaştırır. İşte bu yüzden bu denli önemli olan ADBR3 geni, yağ duyarlılık panelimizde yer almaktadır. TT genotipine sahip olanların ise C alleli taşıyıcılarına göre doymuş yağlara daha az duyarlı oldukları rapor edilmiştir.

 

ADRB3 Genotipi

Bulgular

CC/CT

C alleli düşük derecede yağ parçalama ile ilgilidir, Bu durum yüksek BMI’ne yol açmaktadır. C alleli taşıyıcıları kilo vermekte biraz zorlanabilirler. 

TT

Yağlara karşı duyarlılıkları normal derecededir. Diyet uyguladıklarında kilo vermeleri normal olarak gözlenir.

 

Tags:

yağ duyarlılığı ADRB3 diyet kilo verme zayıflama


Other Articles

Posted 528 Days Ago in: Training, Genetics, Nutrition

Genlere Odaklanalım - AGT

Read More

Posted 521 Days Ago in: Genetics, Nutrition

Genlere Odaklanalım-SOD2

Read More


Lloyds Business Awards BT Awards Flame Awards