Menu

SepetimShopping Cart

DNAFit Blog

Genlere Odaklanalım- ADH1C

Posted 543 Days Ago in: Genetics, Nutrition

CategoriesTagsSearch

Genlere odaklanalım- ADH1C
 
Günde bir kadeh kırmızı şarabın sağlığınız için iyi olduğu haberlerini mutlaka duymuşşunuzdur.  Yapılan bir çok sayıdaki bilimsel araştırmada, sınırlı miktarda üretilen alkolün kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. 1997 yılında 130.000 kişi ile yürütülen çalışmada, alkol –bira ve şarap-  tüketmenin kroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu makalelerce yayınlanmıştır.  Yine 1997 yılında hem kadınlar, hem erkekler üzerinde yürütülmüş bir başka çalışmada günde bir kadeh alkol tüketenler, tüketmeyenler ile karşılaştırıldığında kalp damar hastalıkları geçirme riskini %30-40 arasında azalttığı gösterilmiştir.

Alkolün kalbiniz üzerindeki muhtemel pozitif etkisi, kolestrolünüzü etkilemesi yüzünden olabilir. Özellikle alkolün HDL yani iyi kolestrolü arttırdığı yönünde kanıtlar vardır.  Eğer dolaşım sisteminizde alkol uzun süre kalıyorsa, kolestrol ile etkileşim halinde olduğu zaman da uzun demektir. Bu da kalp-damar hastalıklarına karşı daha büyük koruyucu etki göstermesini sağlar. Burada bizi ilgilendiren gen ADH1C (alkol dehidrajenaz 1C)’dir.  Bu gen alkolü metabolize etmemizi sağlayan enzimini sağlamaktadır. Bu gendeki farklılıklar bizi; AA genotipine sahip olanlar alkolü hızlı metabolize edenler ve G alleline sahip olanlar yani AG ve GG genotipleri alkolü yavaş metabolize edenler olarak  iki gruba ayırır. Buna dayanarak;  alkolü yavaş metabolize edenler (AD1HC geni için G alleline sahip olmaları) sınırlı miktarda alkol tükettiklerinde kardiyovasküler riskler üzerinde pozitif etkilere sahiptirler2008 yılında başlayan ve 2016 yılında biten 3700 kişiyi kapsayan çalışmada, insanlara düzenli olarak ne kadar alkol tükettikleri sorulmuştur. Aynı zamanda  kardiyovasküler sağlıklarını kontrol etmek için belirli aralıklarla HDL kolestrol seviyelerini kapsayan kan testleri yaptırmaları istenmiştir. Bulgulara göre yavaş metabolize edenler olarak sınıflandırılanlar, sınırlı miktarda alkol tükettiklerini ve kalp damar hastalık risklerinin %64 daha az olduğu gösterilmiştir.  Aynı sonuçlar Framingham Offspring Study’de yapılan 5,000’nin üzerinde bir katılımcı sayısına sahip olan bir başka çalışma ile de kanıtlanmıştır. Alkolü yavaş metabolize edenler alkol tüketim miktarlarını sınırlı tuttuklarında kardiyovasküler hastalıkları geçirme risklerinin hızlı metabolize edenlere kıyasla daha az olduğu sonuçları raporlanmıştır. 2005 yılında yapılan bir çalışmada da aynı sonuçlar elde edilmiş bu sefer yavaş metabolize edenlerin hızlı metabolize edenlere oranla %78 oranında daha az kalp damar hastalıkları riskine sahip oldukları bulunmuştur.

Bütün bu çalışmalar ve sonuçları bize, alkolü yavaş metabolize edenler yani ADH1C genin G alleline sahip olanların, hızlı metabolize edenlere kıyasla kalp hastalıkların karşı daha koruyucu bir etkiye sahip olduklarını göstermektedirler. Bu durum nasıl alkolü hızlı metabolize edenler için kötü bir anlam ifade etmiyorsa yavaş metabolize edenler için de iyi olduğu anlamına gelmemektedir.  Burada yavaş metabolize edenlerin genetik açıdan daha şanslı olduklarını söyleyebilmekteyiz. Tabiki bu noktada önemli olan kilit anahtar kelime alkolün sınırlı milktarda tüketilmesidir! Aşırı miktarda alkol tüketimi ile aynı etkilerden bahsedemeyiz.
 
 
 

ADH1C genotipi Etkisi
AA Alkolü hızlı metabolize edenler-etkisi nötrdür-kalp damar hastalıkları üzerinde az veya çok riski olduğunu söyleyemeyiz.
AG/GG Alkolü yavaş metabolize edenler-sınırlı miktarda alkol tüketimi ile birlikte kap damar hastalık riskini azalttır.

 

Tags:

ADH1C alkol metabolizması iyi kolesterol genetik test


Other Articles

Posted 537 Days Ago in: Genetics, Nutrition

Genlere Odaklanalım-ADRB3

Read More

Posted 525 Days Ago in: Training, Genetics, Nutrition

Genlere Odaklanalım - AGT

Read More


Lloyds Business Awards BT Awards Flame Awards